PACKARD MOTOR CAR COMPANY tillverkade kvalitetsbilar mellan åren 1899 och 1958. Märket hade sin storhetstid under mellankrigsåren, då man var ledande på den amerikanska lyxbilsmarknaden. En Packard var inte vilken bil som helst utan ett fordon som hade hög kvalitet och status inom bilvärlden och den slogan som följde märket under alla år var: *"Ask the man who owns one...!"

PMCC har också tillverkat marin- och flygmotorer och hävdat sig väl både i tävlingssammanhang och inom den amerikanska armen.

NORDIC PACKARD OWNERS CLUB bildades år 1971 för att samla Nordens Packardägare i en gemenskap och dessutom öka kunskapen och förståelsen för märket. Syftet med klubben var och är även att medlemmarna skall träffas och umgås med sina familjer och Packardbilar under sociala och trevliga former. Klubben vill dessutom underlätta ägandet och brukandet av Packards genom hjälp med reservdelsanskaffning, tekniska råd och tips mm. Under åren har klubben stadigt vuxit och samlade vid sitt 50-årsjubileum ca. 310 medlemmar med omkring 360 Packard-bilar. Eftersom ägandet inom klubben är spritt utöver ett stort antal olika årsmodeller finns en bred kunskapsbas för den som är nybliven Packardägare och behöver tips och råd med sin Packardbil.

Klubben är sammansatt av arbetsgrupper bestående av tre till fyra personer i varje respektive nordiskt land samt en internordisk grupp, som har vissa övergripande uppgifter, som hantering av reservdelslager, teknisk information, försäljning av klubbartiklar samt utgivande av en klubbtidning.

NPOC har också ett stort kontaktnät även i U.S.A. som hjälper till med att spåra upp och ta fram reservdelar som är svåra att hitta i Norden.

NPOC Bulletin ges ut fyra gånger per år. Klubbtidningen på 24 sidor refererar vad som hänt inom klubben, bland medlemmarna och deras bilar. Den innehåller också tekniska artiklar och ett sammandrag på finska för våra finska medlemmar. Varje år utkommer en matrikel där även bilarna är listade i åldersordning i en vagnsförteckning.

Ett stort Packardmöte, kombinerat med ett årsmöte hålls varje år, där värdskapet går runt mellan de fyra nordiska länderna. Utöver detta arrangeras ett antal lokala aktiviteter runt om i Norden.

Eftersom klubben vill främja även intresse och anskaffande av bilar av detta fina märke är innehav av en Packard-bil inget krav; -Är Du intresserad av Packards skall Du självklart vara med i NPOC och få del i gemenskapen!

Kommande Evenemang


Packard Meet Siljan i Rättvik 

6-8.9.2024 


Packardmöte 2025

26.6-29.6 2025

Skövde, Sverige