PACKARD MOTOR CAR COMPANY produserte kvalitetsbiler mellom 1899 og 1958. Merket hadde sin storhetstid i mellomkrigstiden, da det var ledende i det amerikanske luksusbilmarkedet. En Packard var ikke en hvilken som helst bil, men et kjøretøy som hadde høy kvalitet og status i bilverdenen, og slagordet som fulgte merket gjennom årene var: * "Spør mannen som eier en. ..!"

PMCC har også produsert marine- og flymotorer og har holdt stand både i konkurranse og i den amerikanske hæren.

NORDIC PACKARD OWNERS CLUB ble grunnlagt i 1971 for å samle Nordic Packard-eiere i et fellesskap og også øke kunnskapen og forståelsen for merkevaren. Formålet med klubben var og er også at medlemmene skal møte og sosialisere med sine familier og Packard-biler i sosiale og hyggelige former. Klubben ønsker også å legge til rette for eierskap og bruk av Packards gjennom hjelp til innkjøp av reservedeler, teknisk rådgivning og tips m.m. Gjennom årene har klubben vokst jevnt og trutt og samlet seg til sitt 50-årsjubileum ca. 310 medlemmer med ca 360 Packard biler. Siden eierskapet i klubben er spredt over et stort antall forskjellige modellår, er det et bredt kunnskapsgrunnlag for de som er nye Packard-eiere og trenger tips og råd med sin Packard-bil.

Klubben er sammensatt av arbeidsgrupper bestående av tre til fire personer i hvert nordisk land og en internordisk gruppe, som har visse overordnede oppgaver, som å administrere reservedelslagre, teknisk informasjon, selge klubbartikler og utgi et klubbmagasin.

NPOC har også et stort kontaktnett i USA som bidrar til å spore opp og produsere reservedeler som er vanskelig å finne i Norden.

NPOC Bulletin publiseres fire ganger i året. Det 24 sider lange klubbmagasinet refererer til det som har skjedd innad i klubben, blant medlemmene og bilene deres. Den inneholder også tekniske artikler og et sammendrag på finsk for våre finske medlemmer. Hvert år publiseres et register der bilene også er oppført i aldersrekkefølge i en liste over vogner.

Hvert år avholdes det et stort Packard-møte, kombinert med et årlig møte, der vertskapet foregår mellom de fire nordiske landene. I tillegg arrangeres det en rekke lokale aktiviteter rundt om i Norden.

Siden klubben ønsker å fremme interesse og anskaffelse av biler av dette fine merket, er det ikke nødvendig å ha en Packard-bil; -Hvis du er interessert i Packards, bør du selvfølgelig bli med i NPOC og bli en del av fellesskapet!

Kommende arrangementer

Vårtreff hos John Wallentin 20.4.2024 kl12

Packardmøte 2024

27.6.-30.6.2024

Snekkersten, Danmark