1946 Packard

2101 Clipper Eight Sedan. Espen B L (N)

2111 Clipper DeLuxe Sedan. Hans P (DK)