1928 Packard

526 Sedan. Steinar M (N)

526 Runabout. Tomas K (S)

526 Sedan. Järvenpään VPP (FIN)